Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε τη μελέτη και την έκδοση αδείας εσωτερικών διαρρυθμίσεων για την επέκταση κλινικής εξωσωματικής γονιμοποίησης με προσθήκη νέου λειτουργικού ορόφου 300m². Το κτίριο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Χαλάνδρι και οι νέοι χώροι περιλαμβάνουν ιατρεία, εξεταστήρια, γραφεία διοικητικού προσωπικού, χώρο αναμονής επισκεπτών και βοηθητικούς χώρους.

Νέα : κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης