Εξοχική κατοικία στο Αμόνι Σοφικού Κορινθίας.

Έργα : Εξοχική κατοικία στο Αμόνι