“ΣΟΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”


         Αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες πολιτικού μηχανικού, ανάπτυξη ακινήτων, κατασκευή, οργάνωση και διαχείριση έργων καθώς και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαμορφώνουν το πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας. Η μακρά πορεία, εμπειρία και γνώση τριών γενεών μηχανικών συνθέτουν το υπόβαθρο και την παράδοση μας.


FOR SALE / ακίνητα προς ΠΩΛΗΣΗ