Η εταιρεία “ΣΟΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” εδρεύει στην Αθήνα αλλά δραστηριοποιείται σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Κατά καιρούς έχουμε υλοποιήσει έργα, εκτός από την Αττική, στη Θεσσαλία, την Κέρκυρα και την Πελοπόννησο.

Εταιρεία : Εταιρεία