Με έμφαση στη συνέπεια, την αρχιτεκτονική, την ποιότητα κατασκευής και τον σεβασμό του περιβάλλοντος, έχουμε μελετήσει και κατασκευάσει ένα μεγάλο αριθμό κατοικιών. Έχοντας πολυετή πείρα στον κατασκευαστικό κλάδο, έχουμε καθιερώσει μακροχρόνιες συνεργασίες με τεχνίτες, συνεργεία και προμηθευτές ώστε να είμαστε σε θέση, όχι μόνο να σχεδιάζουμε κατοικίες με σύγχρονες αρχιτεκτονικές αντιλήψεις, αλλά και να κατασκευάζουμε το έργο με απόλυτη συνέπεια στις ποιοτικές και χρονικές προδιαγραφές του.

Έργα : Οικιστικά Έργα (επιλογή)