Κατοικία στην περιοχή της Καλλιτεχνούπολης.

Έργα : Κατοικία σε δύο επίπεδα