Η εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στη μελέτη όσο και την κατασκευή κτιριακών έργων. Αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες πολιτικού μηχανικού, οικονομοτεχνικές μελέτες και υπηρεσίες διαχείρισης έργου (project management), σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη κατασκευή και την ανάπτυξη ακινήτων αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων μας.

Δραστηριότητες