Η τέχνη στην αρχιτεκτονική είναι για εμάς στη “ΣΟΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” ο πετυχημένος συνδυασμός της λειτουργικότητας με την αισθητική.


Βασικές αρχές μας: ο σεβασμός προς το περιβάλλον, η ορθή τοποθέτηση του κτιρίου στο άμεσο αστικό ή φυσικό τοπίο, η σχέση εσωτερικών – εξωτερικών χώρων, το φώς, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, η χρήση σύγχρονων υλικών και μεθόδων κατασκευής.
Η καθαρότητα της αρχιτεκτονικής πρότασης προκύπτει μετά από εκτενή μελέτη πάντα με το ίδιο μεράκι, εμπειρία αλλά και σύγχρονη αντίληψη και πάντα σε συνεργασία με τον πελάτη - χρήστη.

Δραστηριότητες : σχεδιασμός