Η ανάπτυξη ακινήτων – real estate development – αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας και βασίζεται στην αρχιτεκτονική προσέγγιση και κατασκευαστική αρτιότητα που διέπει όλα τα έργα μας.

Καταρχήν η επιλογή προνομιακών οικοπέδων γίνεται με γνώμονα την τοποθεσία, το άμεσο περιβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, ενώ μέσω των αρχιτεκτονικών λύσεων που προτείνουμε στοχεύουμε στην ορθολογική αξιοποίηση και μεγιστοποίηση της αξίας κάθε νέου κτιρίου.

Η ανάπτυξη πραγματοποιείται είτε με αγορά του οικοπέδου, είτε με τη μέθοδο της αντιπαροχής είτε με μεικτά σχήματα.

Δραστηριότητες : ανάπτυξη ακινήτων