Μια σειρά κτιριακών έργων μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, κτίρια γραφείων, βιομηχανικά κτίρια, αποκαταστάσεις διατηρητέων κτιρίων, ανακαινίσεις και καταστήματα διαμορφώνουν το portfolio μας. Κάθε νέο έργο / άσκηση αποτελεί πρόκληση και η μελέτη του χρήζει μιας καθαρής νέας προσέγγισης.

Έργα