ΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων BSc MArch
dsouris@sourisassociates.gr


ΣΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός MEng MSc
gsouris@sourisassociates.grΚΟΥΤΣΟΥΠΑ ΝΙΝΕΤΑ
Διακοσμήτρια
info@sourisassociates.gr

Εταιρεία : συνεργάτες