Μια σειρά από κατασκευές / έπιπλα / διαχωριστικά ή άλλες βιομηχανικού σχεδιασμού λεπτομέρειες παρουσιάζονται εδώ σχεδόν αποκομμένα από το φυσικό τους περιβάλλον. Ανακαινίσεις εσωτερικών χώρων και διακοσμητικές προτάσεις που έχουμε κατά καιρούς επιμεληθεί ολοκληρώνουν αυτήν την ενότητα.

Έργα : interior & industrial design