Μεταλλικό διαχωριστικό για την οριοθέτηση της κουζίνας σε ενιαίο χώρο υποδοχής.

Έργα : Μεταλλικό Διαχωριστικό