Στο τμήμα κατασκευών της εταιρείας δραστηριοποιούνται στελέχη με πολυετή εμπειρία στον κλάδο. Έχοντας καθιερώσει μακροχρόνιες συνεργασίες με τεχνίτες, συνεργεία και προμηθευτές κατασκευάζουμε με απόλυτη συνέπεια στις ποιοτικές και χρονικές προδιαγραφές κάθε έργου.

Με συνεχή και αυστηρή επίβλεψη σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου και διενεργώντας τους απαραίτητους ποιοτικούς ελέγχους, διασφαλίζουμε ποιότητα κατασκευής.

Σε ιδιωτικά έργα οι κατασκευές μας έχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής και ανάλυση κόστους ώστε να επιτυγχάνεται μια καλή συνεργασία με τον πελάτη και ένα αποτέλεσμα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και αναγκών του.

Δραστηριότητες : κατασκευή