Νέο κτίριο κατοικιών στην περιοχή Νεάπολή Εξαρχείων με διατηρητέα πρόσοψη.

Έργα : Κτίριο με Διατηρητέα πρόσοψη